fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
powrót

Komunikat I: Konferencja naukowa pt. „40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego – różnorodność biologiczna i kulturowa”

Mazurski Park Krajobrazowy

zaprasza na

Konferencję naukową pt.:

„40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego – różnorodność biologiczna i kulturowa”

Piaski, 31 maja – 01 czerwca 2017 roku

K O M U N I K A T   I 

Zagadnienia programowe

Konferencja poświęcona jest funkcjonowaniu, kształtowaniu i ochronie cennych elementów krajobrazu na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie w Hotelu Mazurski Raj będzie szansą na zebranie i podsumowanie dotychczasowych informacji o badaniach naukowych oraz stanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej i kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Będzie to także okazja do dyskusji o przyszłości Mazurskiego Parku Krajobrazowego zarówno na forum pracowników Parku jak i pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin nauki, Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Na konferencji planujemy poruszyć następujące zagadnienia:

Ø „Jak nie Park Narodowy to co?” – problemy funkcjonowania form ochrony przyrody w Polsce na przykładzie  parków krajobrazowych; dobre praktyki współdziałania zarządców obszarów chronionych w egzekwowaniu przepisów obowiązującego prawa.

Ø „Różnorodność biologiczna Mazurskiego Parku Krajobrazowego” – prezentacja wyników badań przyrodniczych, prowadzonych na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Ø „ Krutynia – rzeka Kultur” – prezentacja wyników badań kulturowych, prowadzonych na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Ramowy program konferencji

31 maja:

  1. Otwarcie konferencji.
  2. Sesja: „Jak nie Park Narodowy, to co?”.
  3. Wycieczka.
  4. Uroczysta kolacja z panelem dyskusyjnym

01 czerwca:

  1. Sesja: „Różnorodność biologiczna Mazurskiego Parku Krajobrazowego”.
  2. Sesja: „ Krutynia – rzeka Kultur”
  3. Panel dyskusyjny.
  4. Zakończenie konferencji.

Przyjmowanie zgłoszeń

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2017 r. e-mailem: krutyn@mazurskipark.pl, faksem: +48 89 742 14 05 lub pocztą tradycyjną: Mazurski Park Krajobrazowy, Krutyń 66, 11-710 Piecki.

Organizatorzy zastrzegają, że ze względu na ograniczony czas trwania konferencji, wyboru tematów do zaprezentowania w formie prelekcji dokona Komitet Naukowy konferencji. Istnieje możliwość zaprezentowania zgłoszonego tematu w formie posteru.

Wpisowe i noclegi

Koszt uczestnictwa (nocleg w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem oraz wyżywienie) wynosi około 325,00 zł/osobę brutto. Osobom zgłaszającym swój udział Organizatorzy zapewniają bezpłatne materiały konferencyjne oraz uroczystą kolację w dniu 31.05.2017 r.  Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje nt. płatności za konferencję zostaną przesłane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń – w marcu wraz z II komunikatem.

Druk materiałów pokonferencyjnych

Planowane jest wydanie monografii, zawierającej referaty i doniesienia, przedstawione na konferencji i odnoszące się do stanu wiedzy na temat przyrody i kultury Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Planowany termin wydania monografii: listopad 2017.

Dalsze informacje

Organizatorzy przewidują 2 warianty wycieczki:

1)      Rejs  statkiem po Wielkich Jeziorach Mazurskich

2)      Wycieczka terenowa – okolice Krutyni i Wojnowa.

W zgłoszeniu prosimy zaznaczyć interesującą opcję wycieczki. Zwracamy się z prośbą o przygotowanie odpowiedniego ubioru na planowane wycieczki. Organizatorzy zastrzegają że realizowany będzie ten wariant wycieczki, na którą zgłosi się większa ilość osób. Szczegółowe informacje nt.  dojazdu i innych spraw organizacyjnych, oraz program konferencji zostaną przesłane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń – w marcu wraz z II komunikatem.

Dodatkowych informacji udzielają:

mgr inż. Krzysztof Wittbrodt (wittbrodt@mazurskipark.pl),

mgr inż. Martyna Kwiatkowska (kwiatkowska@mazurskipark.pl).

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin (Stacja Hydrobiologiczna – Mikołajki – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckeigo PAN)

dr hab. Wojciech Gotkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr hab. Stanisław Czachorowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr Małgorzata Liszewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Komitet Organizacyjny:

mgr inż. Krzysztof Wittbrodt (Mazurski Park Krajobrazowy)

mgr inż. Martyna Kwiatkowska (Mazurski Park Krajobrazowy)

mgr Judyta Gencza (Mazurski Park Krajobrazowy)

mgr Jakub Masiarz (Mazurski Park Krajobrazowy)

Patronat medialny:

 

      Materiały do pobrania: 

Komunikat I - Konferencja naukowa pt. 40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego - różnorodność biologiczna i kulturowa

Karta zgłoszeniowa - Konferencja naukowa pt. 40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego - różnorodność biologiczna i kulturowa

Komunikat II - Konferencja naukowa pt. „40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego – różnorodność biologiczna i kulturowa”

Wytyczne do monografii

Program Konferencji

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę